Dejavnosti

Namen, cilj, naloge in osnovne dejavnosti društva so:

 • popularizacija tehnične kulture na področju elektronike in telekomunikacij,
 • tehnično izobraževanje, usposabljanje na področju radiotehnike,
 • vzpostavljanje zvez na radioamaterskih področjih,
 • sodelovanje na radioamaterskih tekmovanjih in srečanjih,
 • predstavitev radioamaterske dejavnosti na informativnih srečanjih,
 • izdelava in testiranje novih naprav,
 • vzdrževanje klubske radiotehnike in
 • sodelovanje z drugimi društvi in organizacijami.

Društvo se poleg osnovne dejavnosti ukvarja še z naslednjo pridobitno dejavnostjo:

 • organizacija domačih in mednarodnih radioamaterskih tekmovanj, razstav, srečanje in drugih radioamaterskih prireditev,
 • organizirana priprava, izdelava učnih in drugih pripomočkov, opreme in tehničnih sredstev za potrebe radioklubov in njihovih članov,
 • izdajanje radioamaterskih diplom domačin in tujim radioamaterjem