Izobraževanje

Med osnovnimi nalogami dela opredeljena tudi v statutu društva je izobraževanje na vseh področjih.

V smislu pomlajevanja članstva je v programu izvedba tečaja in izpit za radioamaterja.

Kot klub izvajamo predavanje za naslednje razrede:

  • razred A
  • razred N

Prav tako je možna izvedba tečaja za CW (telegrafija).