Organizacija dogodkov

V svojem poslanstvu društvo radioklub “ŠTUDENT” organizira razstave, srečanja in strokovna predavanja s področja telekomunikacij in informacijskih sistemov in na ta način promovira svoj obstoj in delo.