Tekmovanja

Na področju kratkega vala smo najbolj ponosni na 301 potrjeno DXCC državo. Zveze smo vzpostavili s 317. državami, od tega je potrjena 301, pet pa je bilo izbrisanih iz seznama veljavnih DXCC držav.

Do sedaj smo s klubsko postajo FT-101ZD z antenama Sloper za 3,5 MHz, 7 MHz in WARC ter TH3MK BEAM za 14 MHz, 21 MHz in 28 MHz opravili okoli 100.000 zvez.

To pomeni, da je skoraj obvezna udeležba na mednarodnem tekmovanju Field-Day, ki poteka na kratkovalovnem področju, seveda za to tekmovanje se odpravimo v naravo.

Zelo radi sodelujemo pri Amaterska Radio Goniometrija (ARG) oz. pogovorno tudi “Lov na lisico”. To je radioamaterska športno tekmovalna disciplina, ki pomeni določanje smeri radijskega odjanika z uporabi radijskega sprejemnika. Tekmovanje poteka tako, da so na nekem področju (običajno je to gozd) postavijo radijski oddajniki, ki oddajajo signal v telegrafiji (CW). V danem trenutku oddaja samo ena “Lisica” ostale so tiho. Cilj tekmovanja je v najkrajšem možnem času najti vse skrite “lisice” in se pri tem registrirat.