Gradivo za radioamaterski tečaj (razred A)

Radioklub “ŠTUDENT” Maribor, S59DXX, tekom celega leta pripravlja razna izobraževalna srečanja, v okviru katerih mladini in študentom predstavljamo radioamatersko dejavnost.  V drugi polovici leta 2007 smo pripravili izobraževalnego gradivo za radioamaterski tečaj in ga dali v prosto uporabo vsem radioklubom v Sloveniji. Pri tem nam je pomagal prijateljski radioklub S59ABC, ki nam je podaril prenovljeno izdajo Radioamaterskega priročnika in nas s tem še dodatno vzpodbudil k pripravi prosojnic. Verjamemo, da bo gradivo pripomoglo k organizaciji večjega števila radioamaterskih tečajev. Za izvedbo tega projekta gre največja zahvala S56WAN in S56WBV.

You may also like...