S55VMB

Kratka zgodovina razvoja 2 m repetitorjev v S5


Prvi 2 m slovenski repetitor je bil postavljen pri nas na Oddajnem Centru Plešivec (Uršlja gora) leta 1973 in je bil tudi prvi 2 m repetitor v takratni Jugoslaviji. Repetitor znamke Bosch KFC, seveda na elektronke, je leto prej podaril OE8PE radioklubu Ravne. Repetitor je bil pred tem v uporabi pri taxi službi v Celovcu. V Sloveniji je bilo v takrat zelo malo FM postaj, zato so bili prvi uporabniki OE amaterji, ki takrat še tudi niso imeli svojega repetitorja. Prvotno je repetitor deloval na 1.6 MHz zamiku brez kakršnihkoli sit, kasneje na 600 KHz zamiku tudi na dveh antenah, najprej na frekvencah R6, na zadnje ter do danes na frekvencah R3. Nekaj podatkov o repetitorju je bilo objavljeno v CQ ZRS, Oktober 2004 na 7. strani.

Kratka zgodovina S55VMB


S55VMB (od leta 1978 na Pohorju):
QTH: JN76TM (N46T 30  42, E015  33  55)
ASL: 1147 m (višina zgornje antene: 1169 m)

Kar sem uspel izbrskati o zgodovini klicnega znaka je to, da se je prvič pojavil leta 1978. Takrat bi naj bil prvič postavljen repetitor pod tem klicnim znakom (prej v Jugoslaviji  seveda 4N3MB) na zgornji postaji Vzpenjače na Pohorju, hitro za tem pa na RTV oddajnem stolpu na Pohorju. Postavitev repetitorja je bila v interesu celega mariborskega področja in zato so pri pripravi  in postavitvi radi sodelovali člani večih radioklubov, naj jih naštejem le nekaj: S58T, S51ME, S51FU… Bojan – S57AC je bil eden izmed prvih, ki je naredil zvezo čez novo postavljen repetitor. Sestavljen je bil iz dveh Icomovih postaj IC-240 in dveh anten. Zaradi velikega števila motenj radiodifuznih oddajnikov, se je repetitor preselil na razgledni stolp na Pohorju, kjer se nahaja še danes. Vmes je bilo še krajše obdobje leta 1983, ko se je repetitor nahajal na Rogli od koder ni preveč dobro pokrival Maribora, zato se je tudi selil nazaj na razgledni stolp. Od leta 1984 in do danes se repetitor nahaja v prostorih pod razglednim stolpom na Pohorju.

S55VMB danes


Preteklo je kar nekaj časa odkar smo člani DXX skupine ugotovili nezadovoljivo stanje delovanja 2 m repetitorja na Pohorju. Mislim, da to sega že v leto 2003. Leta 2004 smo od ZRS dobili finančno podporo in začeli z obnovo, ki je trajala do konca leta 2006. V letu 2006 je ZRS nabavila tudi novi duplexer. Na repetitorju imamo danes tudi najzmogljivejši repetitorski krmilnik daleč naokrog, ki ga je razvil Sandi – S54S, glede na naše zahteve in opis funkcionalnosti. Takrat smo se odločili, da priključimo na ta repetitor tudi Echolink prehod, 6 m in 70 cm. Istega leta sem prevzel vzdrževanje repetitorja od Staneta – S51NO.

Obnova S55VMB in opis repetitorskega sistema 

27. 8. 2006 je napočil trenutek zamenjave starega dotrajanega duplexerja in repetitorja na Pohorju z novim. Do takrat so potekale priprave v dolini in tudi na razglednem stolpu za pripravo in zamenjavo anten. Ocenjujem, da smo se povzpeli na Pohorje do razglednega stolpa do konca leta 2006 najmanj 15 krat in pri tem prevozili okrog 250 km ter samo na razglednem stolpu pustili okrog 100 ur dela. Sem lahko štejem zamenjavo oz. montažo 7 anten, 7 koaksialnih kablov, ustrezno število antenskih nosilcev, nosilcev repetitorja in sit, senzorjev ter pogon repetitorja. Sem niso štete desetine ur (vsaj 160 ur), ki jih je Sandi vložil v izdelavo repetitorskega krmilnika, ure, ki smo jih porabili za predelavo 2 m repetitorja, 70 cm repetitorja, 6 m repetitorja, postaj za link za Echolinka, sysop postaje, vseh sit in nosilcev, izdelave škatle za duplexer in ostalo tehniko, itd. Sem tudi ne spadajo ure testiranja, izboljševanja tehnike v dolini in sicer v Radioklubu Študent – S59DXX, ter postavitve oz. predelave Echolink prehoda. Lahko povem, da sem na tem projektu tudi upokojil mojega jeklenega konjička in sicer »katrco«. Po eni večji vožnji ko smo vanjo stlačili namesto prednjega sedeža duplexer v škatli, zadaj novi repetitor, 35 kg akumulator, usmernik, dodatna sita, 6 m postajo, 70 cm postaje, nekaj 10 kg orodja, na sedeže posadili še S51PW in S52CX in mene. To je bila njena zadnja vožnja, kajti hitro po tem je skoraj odpadlo zadnje desno kolo hi. Še sreča, da smo to težko vožnjo uspešno opravili. Takrat sem bil nekaj časa brez avtomobila in na pomoč mi je priskočil Sandi – S54S, ki nas je večkrat tudi peljal na Pohorje, za kar se mu še enkrat zahvaljujem. Prav tako je Sandi dosti pomagal pri odpravljanju drugih težav, ki so se pokazale sproti ob delovanju sistema.

Tako imamo sedaj na razglednem stolpu na Pohorju poleg 2 m repetitorja, tudi 70 cm repetitor in 6 m papigo ter Echolink. Blok shema repetitorskega sistema je prikazana na sliki 1.

Slika 1: Blok shema repetitorskega sistema
Klicni znak in o
znaka
Frekvenca repetitorja
(MHz) Rx/Tx
CTCSS
(Rx)
Ton
(Tx)
Moč
(W)
Koaksialni kabel
tip/dolžina
Antena
S55VMB
R5/RV58
145.125/
145.725 MHz
opcija
88.5 Hz

88.5 Hz
nizka: 7 W
visoka: 20 W
Aircom+/26mZaviti dipol
Trival
S55UMB
R93/RU740
431.625/
439.225 MHz
opcija
88.5 Hz

88.5 Hz
8 WRx:Aircom+/24.5 m
Tx:RG213/25 m
Rx: Kolinearni dipol
Tx: Yagi 2 elementa
S55VMB
F58
Papiga 60 s
51.580/
51.580 MHz
opcija
71.9 Hz

71.9 Hz
8 WH155/20 mŽični dipol
Tabela 1 – Radijska tehnika na razglednem stolpu in njeni osnovni podatki

Po privzetem so tonske zaščite šumne zapore (CTCSS) izključene in se vklopijo po potrebi (motnje). Stanje aktivirane šumne zapore napove tudi govorni odzivnik, ki se proži na vsakih 30 min na 2 m in 70 cm, in na vsakih 45 min na 6 m oz. v enakem času po zadnjem ročnem proženju (DTMF A1). Sysop lahko tudi onemogoči katerikoli repetitorski kanal ali resetira krmilnik.  Onemogočeno je prehajanje tona 1750 Hz čez repetitor tako, da so ga »piskači«  opleli in si bodo morali izmisliti kaj drugega. Podobno je z DTMF toni, ki so slišni le krajši čas potreben za dekodiranje na Echolink prehodu. Povezavo 2 m / 70 cm in povezavo s 6 m vhodom najavlja poleg tonske potrditve tudi govorno sporočilo. Echolink link je po privzetem povezan na 70 cm repetitor in ga je možno hkrati povezati tudi na 2 m repetitor. Tako je možna obojestranska zveza med 2 m in 70 cm. Prav tako je možno na 2 m ali 70 cm repetitor povezati 6 m, vendar le enostransko in sicer tako, da to kar sliši 6 m postaja posreduje tudi na 2 m in 70 cm, ne pa tudi obratno. 6 m kanal prepozna samo DTMF ukaz  A1, povezav z ostalimi kanali pa iz 6 m ni možno vzpostaviti. Vzpostavljene križne (cross connect) povezave med kanali, krmilnik repetitorja avtomatsko poruši 30 min po vzpostavitvi, če uporabnik tega ne stori sam.

Za potrebe napajanja krmilnika in določenih postaj ter repetitorjev je bil izdelan S53MV usmernik 13.8 V/10 A z S54S odklopnikom akumulatorja, saj imamo na postojanki tudi zaprti akumulator 55 Ah. Akumulator nam služi kot rezervno napajanje v primeru izpada 230 V napetosti omrežja. Sandijev odklopnik ščiti akumulator, da se preveč ne izprazni in pri določeni nastavljeni napetosti odklopi akumulator od porabnikov. Repetitorski krmilnik omogoča tudi daljinsko odčitavanje napetosti akumulatorja in daljinski nadzor vstopa v objekt. 2 m repetitor je povezan na krmilnik skupaj še z  70 cm repetitorjem in 6 m papigo ter linkom za Echolink in sysop krmilno postajo.

Kot 2 m repetitor je uporabljen repetitor Storno Motorola na množilne stopnje (quartze) tipa CQF9112, za 70 cm repetitor in Echolink link predelana NMT mobilna postaja tipa Benefon Forte in za 6 m stara Iskra RT-10-12T. Kristale za 2 m in 6 m smo naročili pri IMP iz Beograda. Kot sito na Rx strani 70 cm repetitorja in linka Echolinka je uporabljen predelan združevalnik (combiner), kar iz starih NMT baznih postaj, ki je služil za združevanje večih NMT kanalov na eno anteno. Uglaševanje sit si brez S53MV spektralnega analizatorja s sledilnim izvorom kar ne znam predstavljati.
Uporabniki imajo torej možnost krmiljenja nekaterih funkcij repetitorskega krmilnika z oddajo ustreznega zaporedja dvotonske večfrekvenčne signalizacije (DTMF). Zaporedne tone posameznega krmilnega ukaza je potrebno oddati v razmaku največ 3 s, trajanje posameznega tona pa mora biti daljše od 0,25 s. Veljavni ukazi so podani v spodnji tabeli (Tabela 2).

Ukaz DTMFOpisOdgovor
[C] [x]Vzpostavi povezavo s kanalom x, x = :
– 6 = 6m kanal
– 2 = 2m kanal
– 70 = 70cm kanal
– 00 = echolink prehod
Ton potrditve 1: Ukaz sprejet, povezava v vzpostavljanju

Ton zavrnitve: Povezava že vzpostavljena ali zahteva za povezavo kanala s samim seboj
[D] [x]Prekini povezavo s kanalom x,
x = {6, 2, 70, 00, *}:
– 6 = 6m kanal
– 2 = 2m kanal
– 70 = 70cm kanal
– 00 = echolink prehod
– * = vsi kanali
Ton potrditve 2: Ukaz sprejet, povezava v podiranju

Ton zavrnitve: Povezava ni vzpostavljena ali zahteva za prekinitev povezave kanala s samim sabo ali povezava vzpostavljena fiksno (echolink privzeti kanal)
[A] [1]Sproži oddajo identifikacijeGovorno identifikacijsko sporočilo
Tabela 2 – Tonski ukazi uporabnikov dupleksnim repetitorskim kanalom 

Ton potrditve 1:  Zaporedje dveh kratkih tonov z naraščajočo frekvenco
Ton potrditve 2:Zaporedje dveh kratkih tonov s padajočo frekvenco
Ton zavrnitve:Daljši ton nizke frekvence
Tabela 3 – Dopolnilo tabeli 2

Repetitor prepoznava naslednje uporabniške DTMF ukaze:

 • DTMF ukazi za vzpostavitev povezave:
  • A1 …proženje identifikacije (omogočajo vsi kanali)
  • C2 …vzpostavitev povezave (cross connect) s kanalom 2 m
  • C6 …vzpostavitev povezave (cross connect) z vhodom 6 m
  • C70…vzpostavitev povezave (cross connect) s kanalom 70 cm
  • C00… vzpostavitev povezave s prehodom Echolnik
 • DTMF ukazi za prekinitev povezave:
  • D2 … prekinitev povezave (cross connect) s kanalom 2 m
  • D6 … prekinitev povezave (cross connect) z vhodom 6 m
  • D70…prekinitev povezave (cross connect) s kanalom 70 cm
  • D00…prekinitev povezave s prehodom Echolnik
  • D* … prekinitev povezav z vsemi kanali

Tonska signalizacija uporabnikom:

 • dva kratka tona naraščajoče frekvence: povezava vzpostavljena
 • dva kratka tona padajoče frekvence: povezava prekinjena
 • en daljši ton nizke frekvence: ukaz zavrnjen (npr. če zahtevamo na 2 m kanalu povezavo z 70 cm kanalom in je ta že bila vzpostavljena).

Echolink

Nastavitve DTMF dekoderja za Echolink so enake kot povsod drugje v S5. Tako ko povežemo ustrezni repetitor  na Echolink kanal (00), 70 cm je že povezan po privzetem, lahko oddamo želeni DTMF ukaz. Tako, če npr. želimo povezati S55UCE stisnemo tipki B1 ali vtipkamo številko vozlišča. Za rušenje Echolink povezave stisnemo DTMF #.

Zahvala

Na koncu se je potrebno zahvaliti ZRS za finančno podporo in nabavo duplexerja. Prav tako zahvala za finančne ali materialne donacije gre naslednjim radioamaterjem: S54S, S51PW, S56WBV, S56CT, S51UL, S51NO, S55E, S52PC, S56FOE, S57KTE, S52CX, S51DI, S59DSM in morda še komu. Posebna zahvala za razvoj in pomoč pri realizaciji, prevozih: S54S, S51PW, S52CX, S51UL, S56WBV, S55E… Izpostaviti velja Petra – S51PW, ki je vedno priskočil na pomoč, če je bilo potrebno, ne glede na čas in dan in pomagal glede na njegove zmožnosti. Tako se večkrat spominjam kako sva iz Pohorja odhajala v poznih urah tudi po enajsti zvečer. Zahvala gre tudi Stanetu – S51NO, ki je priskrbel zgodovinske podatke S55VMB repetitorja, od Ivana – S51AP pa tudi zgodovinske podatke in slike o prvem slovenskem repetitorju pri nas.
Stanje na lokaciji še vsekakor ni popolno, ampak se počasi približuje koncu.

You may also like...